Drs GERRIT CORBIJN van WILLENSWAARD (1956)

Senior adviseur met uitgebreide ervaring in organisatieontwikkelingtrajecten, auditing, kwaliteitszorg, coaching en samenwerkingsvraagstukken. Werkzaam voor een veelheid aan grote en kleine (inter)nationaal werkende bedrijven, instellingen en overheden. Praktisch, nuchter, enthousiast.
 
Is tijdens de studie andragologie/veranderkunde werkzaam geweest in de jeugdzorg en daarna drie jaar als projectleider bij de stichting Zelfbestuur belast met het opzetten van (Europese) opleidings- en kennisuitwisselingsprogramma's. Was vanaf 1986 vervolgens zeven jaar vennoot bij Willemsen/Corbijn, organisatieadviseurs. Is thans werkzaam als zelfstandig adviseur, verbonden met, en medeoprichter van Associated Business Consultants. 
Hij is ook medeoprichter en teamleider bij Certificatie-instituut CIIO, dé certificeerder van de professionele dienstverlening. Hij beoordeelt de afgelopen 15 jaar vanuit die rol in teamverband kwaliteitsmanagementsystemen van grote en kleine professionele kennisgeoriënteerde organisaties, die een ISO-certificaat of het keurmerk van Investors in People willen behalen.
 
Lid van de Orde van organisatiedeskundigen en -adviseurs (Ooa), Master of Change Management (MCM), teamleider CIIO en leadassessor IiP